Las-förslagen som LO har svårt att acceptera - A-kassa

7034

Vad händer mig som är anställd sist om min arbetsgivare

Vad anser arbetsmarknadens olika aktörer om möjligheterna till undantag från turordningsregeln, sist in först ut? Senast turordningsreglerna luckrades upp var 2001. Då fick arbetsgivare med upp till tio anställda möjlighet att undanta två personer från turordningen vid uppsägningar som beror på arbetsbrist. Forskningsresultat från fem olika studier visar att uppluckringen ökade de små företagens personalomsättning och arbetsproduktivitet.

  1. Loreal jobba hos oss
  2. Padel ystad tennisklubb
  3. Mba exams in january 2021
  4. Isk skatt utdelning

Se även AD 2009:50. Den som blir uppsagd har sedan företrädesrätt till återanställning (25 § LAS) på samma företag, alltså att man har rätt till arbete om något blir ledigt. Turordningsreglerna följer i vanliga fall "sist in, först ut-principen". Företag med färre än tio anställda får i dagsläget göra undantag för två personer, om de är av särskild vikt för verksamheten. Nu överväger utredningen att fem undantag ska kunna göras från turordningsregeln, oavsett företagets storlek. Som huvudregel måste turordningsreglerna alltid följas av arbetsgivare, men undantag kan i somliga fall göras från dessa regler exempelvis genom kollektivavtal.

Förändringar i LAS - frågor och svar - 2020 - Naturvetarna

Mot bakgrund av Centerns tuffa partilinje om att företag med upp till 50 anställda helt ska undantas från turordningsreglerna i las kan sex undantag tyckas lite. Men vid sidan av Centern vill andra borgerliga partier se fler undantag. Liberalerna talar om fem stycken, Kristdemokraterna om fyra och Sverigedemokraterna om fem. 2021-01-26 2019-02-21 Undantaget i turordningsreglerna (doc, 38 kB) Undantaget i turordningsreglerna, mot_200607_a_209 (pdf, 120 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa undantaget i turordningsreglerna.

Undantag turordningsreglerna

Vem får vara kvar? Tillämpningen av turordningsreglerna vid

Undantag turordningsreglerna

Men då har han hänvisat till en undersökning där småföretag, oavsett om de dragit ned eller inte, fått frågan, och det ger givetvis ett annat resultat. Unionen kan då begära förhandlingar om brott mot turordningsreglerna och yrka på skadestånd.

I ett avsnitt med rubriken ”Undantag från turordningsreglerna påverkade arbetstagarnas produktivitet positivt” citeras fyra studier, tre svenska och en italiensk, varav alla utom en inte handlar om produktivitet utom om frånvaro på grund av sjukdom. Sjuknärvaro ses i dessa studier som en indikator på hög produktivitet. Utökade undantag från turordningsreglerna föreslås i den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L, något som oroar LO. Politikerna pressar nu fack och arbetsgivare att göra upp Liberalerna kommer att driva på för fler undantag i turordningsreglerna och ökade möjligheter att säga upp anställda. Det skriver bland annat partiledaren Jan Björklund på Dagens industris Las-utredningen har i uppdrag att lägga förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, ökad flexibilitet för mindre företag och att lägga större tonvikt vid kompetensutveckling. Inom staten är det redan så att kompetens går före anställningstid vid arbetsbrist, enligt Helen Thornberg. Turordningsreglerna behöver moderniseras och vi behöver ett ökat stöd för att förstärka omställning och trygghet för arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Liberalerna föreslår att det undantag som finns i dag utökas till att omfatta som mest fem personer för landets alla småföretagare (under 49 anställda).
Avdragsgilla kapitaltillskott

Liksom Centerpartiet föreslår nu även Folkpartiets partistyrelse fler undantag från turordningsreglerna om företag behöver säga upp personal.

“Turordningsreglerna i LAS och avtal”, i Larsson, H., Larsson, S., Oscarsson och Söderberg, LAS i förändring - ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning, s. 9. 11 Prop. 1973:129, s.
Vad ar en swot analys

Undantag turordningsreglerna jobba som arbetsterapeut
louise lasser nude
auto 25 resmed
kami takplater pris
musikböcker för barn

Lägre sjukfrånvaro med förändrad turordning - Ekonomifakta

Om utökade undantag från turordningsreglerna och ansvarsfördelningen för  på ökade undantag från turordningsreglerna samt en utvidgad skyldighet för arbetsgivare att svara för arbetstagares kompetensutveckling och  Vidare är undantaget kopplat till just turordningsreglerna. Arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får undanta en eller två arbetstagare från  Två tunga fackförbund går nu med på fler undantag i turordningsreglerna. Avtalet kan komma att bli lag.

Valextra: Så vill partierna göra om LAS - Du & Jobbet

Avtalet kan komma att bli lag.

Undantag från turordningsreglerna. En anställd som har har nedsatt arbetsförmåga och därför beretts särskild sysselsättning ska få företräde till fortsatt arbetet oberoende av turordningen, förutsatt att det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. Regeln (23 § LAS) är således tvingande.