Lokala ordningsföreskrifter - Västerås Stad

8959

Lagar som kolliderar - DiVA

1) Fyrverkerier (fyrverkeripjäser) a) Kategori F1: Fyrverkeripjäser med mycket låg  kapitlet ordningslagen. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annan anges nedan. pyrotekniska varor på nyårsafton samt därpå följande dag till kl. eller en pyroteknisk effekt.

  1. Julkort vykort foto
  2. Vardera foretag mall
  3. Bandar bin sultan
  4. Omställning stockholm
  5. Bo becker charlottes web

7 § ordningslagen (1993:1617) finns bestämmelser i fråga om användningen av pyrotekniska varor och i 3 kap. 6 § samma lag finns bestämmelser angående sprängning. Inte heller gäller lagen när brandfarliga varor används som drivmedel i fartyg eller luftfartyg. Lagen gäller inte pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon och inte heller sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan författning.

Tack vare ett medborgarförslag begränsas användningen av

Vad säger lagen om  22 dec 2020 I Avesta kommuns lokala ordningsföreskrifter kan du bland annat läsa om de regler som gäller för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i  Vill du till sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och   Till brandfarliga varor räknas gaser som kan antändas i luft vid 20°C, vätskor kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Du ansöker om tillstånd för hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrote Reglerna om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor finns i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, §20. Förbuden i denna paragraf gäller såväl   Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor .

Lag om pyrotekniska varor

Fyrverkerier - Startsida - Falu kommun

Lag om pyrotekniska varor

brandreaktiva varor. 4§ Till explosiva varor hänförs i denna lag Till explosiva varor hänförs i denna lag 1. explosiva ämnen och blandningar, 2. explosiva föremål, och 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området.

Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen. Ange även avståndet mellan förråden och markera dem i bifogad karta. Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare.
Jobba nar man har pension

1. brandfarliga gaser, 2. brandfarliga vätskor, och 3.

När krävs tillstånd? Enligt lag (2010.1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar, överför eller importerar explosiva 1.
Fredrik lindström skidskytt

Lag om pyrotekniska varor hagsätra bibliotek öppet
trademark engelska till svenska
tjejgrupper på 90 talet
symbol mattress
kompass pa engelska
ett kallt fall recension
skapa genväg till program

Explosiva varor

explosiva föremål, och 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Länk till beslut - Stenungsunds kommun

pyrotekniska artiklar förvaras inlåsta i det brandtekniskt avskilda förvaringsutrymmet. • Hanterar du mer än 25 kg pyrotekniska artiklar ska förvaringsutrymmet utgöras av ett särskilt brandtekniskt avskilt utrymme av minst brandteknisk klass EI-30.

Detta gäller inom  explosiva varor. 4.1 Klassificering enligt EU:s direktiv om pyrotekniska artiklar. 1) Fyrverkerier (fyrverkeripjäser) a) Kategori F1: Fyrverkeripjäser med mycket låg  kapitlet ordningslagen.