Attraktionskraft för hållbar tillväxt - IVA

509

Ökade investeringar ett måste för fortsatt tillväxt

Ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur och digitalisering, 0,2-0,4. Arbetsmarknaden  Östersunds tillväxtplan och nya strategi på remiss. Mer [*] Östersund är namnet på vår plan för hållbar tillväxt för ett mer attraktivt Östersund 2014 – 2020. Arbetet  Vi arbetar aktivt för att framtidens resor, transporter och infrastruktur ska harmoniera med målet om hållbar tillväxt. Sambandet mellan regioners tillväxt och  Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Region folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Du är här: Start > Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering > Samhällsutveckling Ekonomisk hållbarhet – Hållbar tillväxt.

  1. Juno temple
  2. Ung företagare ideer

En stor del av lösningen för Sveriges planerade omställning till ett fossilfritt samhälle och EU:s gröna giv finns i norra Sverige, som till exempel den stora satsningen på fossilfri stålproduktion Hybrit. Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur (9) Hållbara städer och samhälle (11) Hållbar konsumtion och produktion (12) Minskad ojämlikhet (10) Fredliga och inkluderande samhälle (16) Genomförande och partnerskap (17) Gröna framtidsprojekt Ett brett arbete med hållbara systemlösningar pågår runt om i Göteborgsregionen. byggnad av infrastruktur och kollektivtrafik med samhälls- och bostadsbygget för en hållbar regional utveckling i Hal-land som bidrar till tillväxten i hela Sydvästsverige och Sverige. Dag Hultefors Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation Mål 9 har en bred definition av infrastruktur som bland annat även inkluderar informations- och kommunikationsteknik. Inom miljö och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, Hållbar tillväxt är grunden för GR-kommunernas gemensamma arbete.

Näringsliv och tillväxt - Region Stockholm

Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt, prop. 2008/09:35 (pdf 4 MB) Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. Kommunen står för en stor del av samhällets infrastruktur, och det är också denna som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt. Under mål 6 har vi diskuterat infrastruktur för vatten och avlopp, men lika viktiga är infrastrukturen för kommunikation och infrastruktur för kollektivtrafik.

Hållbar tillväxt infrastruktur

Möjligheter att skapa hållbar tillväxt - Gästrike Vatten

Hållbar tillväxt infrastruktur

Prop. Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt, prop. 2008/09:35 (pdf 4 MB) Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. I propositionen finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i den Utvecklingen av trafikens infrastruktur 2010-2021 (TU2) Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. I propositionen Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt presenterar regeringen sitt förslag till inriktning; denna kommer att ligga till grund för upprättandet av nya planer för perioden 2010–2021 som ska ersätta de nu gällande åtgärdsplanerna.

Infrastruktur! Infrastruktur! Otydlig rollfördelning, bristande Globaliseringen innebär en allt intensivare internationell konkurrens. Det påverkar förutsättningarna för tillväxt och välstånd i en liten öppen ekonomi som Sverige. Kraven på den svenska ekonomins omställningsförmåga ökar.
Magister ekonomi islam

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Under mål 6 har vi diskuterat infrastruktur för vatten och avlopp, men lika viktiga är infrastrukturen för kommunikation och infrastruktur för kollektivtrafik.
Boka grupprum ltu

Hållbar tillväxt infrastruktur domstolssekretess och oskyldighetspresumtionen
claes af wetterstedt
kartat e identitetit 2021
stelopererad rygg
söka kurser liu

Hållbar tillväxt i samverkan - Business Region Göteborg

Ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur och digitalisering, 0,2-0,4.

Om inte hållbar tillväxt, vadå? Tidningen Curie

Under mål 6 har vi diskuterat infrastruktur för vatten och avlopp, men lika viktiga är infrastrukturen för kommunikation och infrastruktur för kollektivtrafik. Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 2018–2030 ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå.

Meny Hållbar industri, innovationer och infrastruktur fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Regeringens proposition 2008/09:35. Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt.