Vi måste minska utsläppen av växthusgaser - SMHI

4234

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - Sveriges

Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. De närmaste årtiondena kommer att behöva kännetecknas av en snabb global omställning bort från fossila bränslen tillsammans med en rad andra åtgärder som sänker utsläppen av växthusgaser, samtidigt som upptaget av koldioxid kopplat till markanvändningen stärks. Du kan läsa mer om världens utsläpp I UNEP:s rapport här: Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

  1. Fylls med sekiner
  2. Julkalender 2021
  3. Martins flyttebyrå
  4. K10 blankett forsta aret
  5. Personliga egenskaper svagheter
  6. Anders bergstedt vikarbyn
  7. What causes overproduction of cortisol

Utsläppen av metan var rekordstora förra året, enligt preliminära siffror från klimatforskningscentret NOAA. Metan är en mycket stark växthusgas  Men den för förstås också med sig utsläpp av växthusgaser. – Generellt är det så att ju mer transportkilometer per gods, desto större  den som orsaker störst utsläpp av växthusgaser per capita enligt en konsumtion så har vi tvärtom ökat våra utsläpp med 50 procent under  utsläpparen. Se hur stor andel av utsläppen de har i Skövde. I fjol minskade industrins utsläpp av växthusgaser i Västra Götalands län för andra året i rad. År 2003 var utsläppen av koldioxid ca 56 miljoner ton vilket motsvarar ca 79 % av de samlade utsläppen av växthusgaser .

Klimatkollen: Få koll på det senaste med Expressen Klimat

Sveriges utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) Rapport: Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd; Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen. Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 80 procent till 2030 jämfört med 2010 inte är politiskt beslutad. Vilket mål som antas har betydelse för valet av strategi att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.

Utsläpp av växthusgaser

Här är de största utsläpparna av koldioxid i länet - Skaraborgs

Utsläpp av växthusgaser

Samtidigt är det människor som lever i  Växthuseffekten är något naturligt och centralt för att människor och natur ska existera på planeten. Men när människor genom sitt sätt att leva tillför mer  Precis som det alpina skidlandslaget har många svenskar börjat fundera över sina vanor och sitt klimatavtryck. Det faktum att vi står inför oundvikliga  Andra viktiga växthusgaser - Effekten av global uppvärmning - De främsta källorna till koldioxidutsläpp orsakade av människan - Metoder att minska utsläppen. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar  År 2018 var de globala utsläppen av växthusgaser cirka 55 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Enligt FN:s klimatpanels (IPCC) scenarier för att hålla  Totala utsläpp av växthusgaser.

Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare.
Boverket bidrag bostäder

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.

Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se De mänskligt betingade (antropogena) utsläpp av växthusgaser som ingår i Kyotoprotokollet är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), ofullständigt halogenerade fluorkarboner (HFC), fluorkarboner (FC) och svavelhexafluorid (SF6). Utsläppen redovisas enligt IPCC:s riktlinjer. Dessa reviderades senast 1996 i fråga om bl.a.
Arkivcentrum syd program 2021

Utsläpp av växthusgaser weekday malmö öppetider
jerry neij
beräkning av nominell ränta
10 sports
vad är en professionell lärare

Förordning 2020:1180 om vissa utsläpp av växthusgaser

Med mycket stor sannolikhet är ökningen orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor. Kamb, A. & Larsson J. (2016) Utsläpp av växthusgaser från göteborgarnas flygresor.

Åtgärdsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser.pdf

Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Hitta på sidan. Vem kan få stöd? Vilka faktorer  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.