Att skriva i en digital miljö - Göteborgs universitets publikationer

5020

Grundskoleelevers design i lärande: En studie om

Läroplan för specialskolan. https://larportalen.skolverket.se 3 (9) Copeland och Kiefe (2007) menar att elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver en funktionell läskunnighet som gör att de kan klara sig på egen hand ute i samhället. För att vara delaktig behöver man kunna läsa busstabeller, använda bankomat, läsa … Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Materialet finns på Lärportalen. Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs.

  1. Frakt jakt.se
  2. Larry johnson singer entertainer
  3. Klarna card reklamation
  4. Återbetalning energiskatt

Läroportalen har nu blivit updaterad! I samarbete med Svetskommissionen har vi utvecklat en uppdaterad version utav Läroportalen med ett nytt utseende och delvis nytt och reviderat innehåll. Kurser har fått ett ansiktslyft både innehållsmässigt och grafiskt. En helt ny modell att arbeta utefter har applicerats. https://larportalen.skolverket.se 2 (10) En lärare delar in klassen i grupper.

Lärportalen – kollegialt arbete i moduler - Skolverket

Litteraturlista för Svenska, 972G07, 2019 Böcker Alatalo, Tarja, (2016) Läsundervisningens grunder 1. uppl. Malmö : Gleerups, 2016 ISBN: 9789140692092 Gemensam litteratur. Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Stockholm: Skolverket, 2011 Kap. 1-4.

Larportalen. skolverket

Litteraturlista för Teknik och naturvetenskap - inne, ute, borta

Larportalen. skolverket

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination. Larportalen.skolverket.se 41.

PY - 2019. Y1 - 2019. KW - källkritik. KW - sökkritik. KW - källtillit Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15 hp, GN, (HVF31S) Litteraturlista. Gäller från och med höstterminen 2019.
Agda lonespec

Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Språk-, läs- och skrivutveckling Modul: Skapa och kommunicera Del 4: Estetik och kreativ kommunikation Estetik och kreativ kommunikation Mirella Forsberg Ahlcrona, Högskolan Väst Denna artikel belyser hur förskolan kan arbeta … https://larportalen.skolverket.se 2 (14) Det finns gott om skrivningar i skolans styrdokument som motiverar skönlitteraturens plats i undervisningen. I läroplanens inledande kapitlet, Skolans värdegrund och uppdrag, fastslås att ”skolan ska främja förståelse … https://larportalen.skolverket.se 2 (19) kritiska perioder och betyder att barns hjärnor inte kan vänta på att få språk om ett år eller två.2 Ju längre hjärnan är utan språk desto större är risken för att hjärnans språkliga utveckling blir försenad. Det i sin tur påverkar andra förmågor, vilket beskrivs längre fram i … Uttalsundervisning för unga Februari 2018 https://larportalen.skolverket.se 3 (11) konsonanter i ord som med, vad och trevlig sällan uttalas (reduktion).
Lidl 4 pint milk

Larportalen. skolverket premier ford lamesa
find library on mac
pass sverige storbritannien
endoskopi malmo
exempel på empiriskt material
kungliga bibliotekets digitala arkiv

Lärportalen – Skolverket – Resurser för kvalitetsutveckling

https://larportalen.skolverket.se 2 (12) Varför ges feedback? Bedömningens pedagogiska funktion lyfts allt oftare fram (se även del 7 och del 8 i modulen om muntlig språkutveckling) och lärares feedback är en viktig komponent i en formativ bedömningsprocess. Det kan finns olika skäl till att ge återkoppling på elevers skrivna texter. Läroportalen har nu blivit updaterad! I samarbete med Svetskommissionen har vi utvecklat en uppdaterad version utav Läroportalen med ett nytt utseende och delvis nytt och reviderat innehåll. Kurser har fått ett ansiktslyft både innehållsmässigt och grafiskt. En helt ny modell att arbeta utefter har applicerats.

Vad är en blogg? Varje inlägg behandlar ett visst tema/ ämne

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se.

Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling.